Wypożyczalnia sprzętu sportowego

Oferujemy Państwu 10 dwuosobowych kajaków oraz 1 kajak jednoosobowy, 15 rowerów górskich oraz 2 trekkingowe – popularne od wiosny do jesieni. Zimą będziemy mogli zaproponować 2 rowery typu Fatbike, które dzięki specjalistycznemu ogumieniu sprawdzą się w trudnych zimowych warunkach. Ofertę całoroczną uzupełnią kije do nordic walking oraz trampoliny do zajęć fitness

Zapewniamy fachową obsługę, pomoc przy doborze sprzętu, dopasowaniu go do Państwa potrzeb, predyspozycji i umiejętności.

Wypożyczalnia znajduje się przy siedzibie Doliny Wisłoka, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku, przy wejściu na baseny.

 

WYPOŻYCZALNIA JEST CZYNNA

Od 1 kwietnia do 30 września

Poniedziałki – Nieczynna
Wtorek – Niedziela od 10:00 do 20:00

Od 1 października do 31 marca

Poniedziałki – Nieczynna
Wtorek – Niedziela od 10:00 do 18:00

 

CENNIK WYPOŻYCZALNI
SPRZĘTU SPORTOWO – REKREACYJNEGO

 

Lp. Rodzaj sprzętu sportowo – rekreacyjnego Cena za 1 godzinę Cena za dzień
1. Kajak dwuosobowy

z 2 kapokami i 2 wiosłami*

20 zł 50 zł
2. Kajak jednoosobowy

z kapokiem i wiosłem*

15 zł 40 zł
3. Rower FATBIKE 30 zł 70 zł
4. Rower górski, rower trekkingowy 10 zł 30 zł
5. Rower dziecięcy 10 zł 30 zł
6. Kije do Nordic Walking 1 zł 5 zł
7. Trampolina fitness 5 zł 20 zł

 

*  Koszt transportu kajaków o wartości wypożyczenia poniżej 101 zł wynosi 50 zł, a przy wartości wypożyczenia poniżej 201 zł wynosi 25 zł.

*  Do kosztu transportu kajaków doliczana jest opłata w kwocie 1,50 zł za każdy pełny kilometr liczony w obie strony.

*  Transport osób za dodatkową opłatą

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWO – REKREACYJNEGO
DOLINA WISŁOKA SP. Z O.O

Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Dolina Wisłoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przed podpisaniem UMOWY WYPOŻYCZENIA osoba wypożyczająca ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego regulaminu.

 1. Wraz z podpisaniem UMOWY WYPOŻYCZENIA Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt sportowo – rekreacyjny oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 3. Sprzęt wypożyczyć może osoba pełnoletnia, która okaże niezniszczony dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem.
 4. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni od wtorku do niedzieli w godz. 10:00 – 20:00 w sezonie letnim (kwiecień – wrzesień) oraz w godz. 10:00 – 18:00 w sezonie zimowym (październik – marzec) lub w innym miejscu ustalonym w umowie.
 5. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 6. Klient podpisując umowę wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 7. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie w terminie i miejscu ustalonym w umowie wypożyczenia.
 8. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 9. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność i nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowego użytkowania.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z wypożyczonego sprzętu.
 12. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest godzina lub dzień (dzień kończy się z upływem ostatniej godziny pracy wypożyczalni – patrz. pkt 4). Przekroczenie okresu rozliczeniowego o jedną godzinę jest równoznaczne z przedłużeniem umowy wynajmu na kolejną godzinę lub dzień. Godzinowe i dzienne stawki opłat za wypożyczenie sprzętu określone są w cenniku wypożyczalni.
 13. Klient ponosi koszty transportu sprzętu z miejsca innego niż siedziba wypożyczalni.
 14. Opłaty za wypożyczenie nalicza się mnożąc okres wynajmu (z uwzględnieniem punktu 12 – od godziny wypożyczenia do godziny zwrotu lub od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu) przez godzinowe lub dzienne stawki opłat. W przypadku zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu za okres wynajmu przyjmuje się czas do dnia zwrotu wartości utraconych rzeczy lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody. Wyżej wymienione świadczenia nie zwalniają od obowiązku zapłaty opłaty za wypożyczenie.
 15. Nieuzasadniona, przekraczająca dobę zwłoka w zwrocie sprzętu lub niepoinformowanie Wypożyczalni o decyzji przedłużenia okresu wynajmu lub zaginięcia sprzętu powoduje zgłoszenie sprawy jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 16. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 17. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie spoczywa na nim obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni o zaistniałym fakcie, jak również zwrotu wypożyczalni wartości sprzętu.
 18. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie lub zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient, zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 19. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w przypadku, gdy uszkodzenia będą na tyle znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do pełnego pokrycia kosztów wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
 20. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 21. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOLINA WISŁOKA SP Z O. O., ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi oraz realizacją przysługujących praw proszę kontaktować się z Administratorem na wyżej podany adres lub na adres e-mail: biuro@dolinawisloka.pl Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 pkt b RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty do tego upoważnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia praw mogą wynikać z odrębnych przepisów prawa. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia, umowy. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 22. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025).

 

Zarząd Spółki Dolina Wisłoka